Müraciət

Əziz Şamaxılılar!

Siz mənə 2010-cu ildə etimad göstərib millət vəkili seçdiniz. Mənə şərəf və şöhrət verdiyiniz üçün sizə minnətdaram.

5 ildə sizinlə birgə addımlamışıq. Mən 5 ildə gördüyüm işləri sadalamaq fikrində deyiləm. Bu işlər sizə bəllidir. Əgər siz mənə etimad göstərib yenidən öz aranızda görmək istəyirsinizsə, keçən 5 ildə olduğu kimi, yenə də bütün güc və bacarığımı səfərbər edib
problemlərinizi həll etməyə çalışacağam. Heç nə  əsirgəməyəcəyəm.

5 ildə olduğu kimi, mən sizlərdən biriyəm, sevinc və kədərinizi bölüşürəm və həmişə sizin ixtiyarınızdayam!