Şamaxı ensiklopediyası

samaxi-ensiklopediya
Burada Azərbaycanın bu qədim diyarına həsr olunmuş oçerklərlə yanaşı, rayonun bütün inzibati-ərazi vahidləri, fiziki-coğrafi obyektləri, geoloji quruluşu, yeraltı və yerüstü təbii sərvətləri haqqında da məqalələr verilib. Şamaxı ensiklopediyasına bu bölgənin tarix boyu xalqımıza bəxş etdiyi görkəmli şəxsiyyətlərin – dövlət, ictimai və siyasi xadimlərin, sərkərdələrin, xalq, müharibə və əmək qəhrəmanlarının, alim və mütəfəkkirlərin, şair, yazıçı, memar, rəssam, musiqiçi, aktyor və digər sənət adamlarının həyat və fəaliyyətindən, yaradıcılığından bəhs edən tərcümeyi-halları daxil edilib. Elmi redaksiya şurasının təsdiq etdiyi prinsiplər əsasında həmçinin, Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarına layiq görülmüş digər tanınmış şəxslər haqqında da məqalələr verilib.

Bənzər mövzular

Sərsəng SOS: təhlükə altında qalan tarixi və mədəniyyət abidələri
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI-BELÇIKA KRALLIĞI: 1992-2012 || REPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN – ROYAUME DE BELGIQUE: 1992-2012 || REPUBLIEK AZERBEIDZJAN – KONINKRIJK BELGIË: 1992-2012
BAKI-BRÜSSEL (AZƏRBAYCAN-AVROPA İTTIFAQI MÜNASIBƏTLƏRI) || BAKU-BRUSSELS (AZERBAIJAN-EUROPEAN UNION RELATIONS)
Avronest PA-nın İkinci Növbəti Sessiyası